Playmogul.no

Økonomi

Økonomi

Økonomi er et fagområde som spiller inn i absolutt alle områder av samfunnet vårt, både privat og i bedriftssammenheng. Vanligvis blir en økonomi beskrevet som en enhet hvor det foregår både produksjon og fordeling. Dette kan være et land eller en kommune, eller en annen enhet av en viss størrelse.

I motsetning til andre språk, hvor ordet økonomi i hovedsak handler om samfunnsøkonomi, bruker vi det i Norge om et bredere fagfelt som også innbefatter bedriftsøkonomi. Bedriftsøkonomi handler om beslutninger som tas i offentlige og private organisasjoner, med mål å koordinere anvendelsen av begrensede ressurser for å kunne fylle organisasjonens egne mål best mulig. I tillegg til dette handler bedriftsøkonomi også om å bedømme samfunnsmessig innvirkning av de nevnte beslutningene, samt hensyn til etiske og juridiske rammer.

Business kvinne ger en presentasjon på et kontor

Business kvinne ger en presentasjon på et kontor

En høyere utdannelse innen bedriftsøkonomi gir deg i Norge tittelen siviløkonom, og viktige underområder innen faget er blant annet regnskapsanalyse, operasjonsanalyse, foretakets finansiering samt økonomisk styring. I tillegg til dette studerer jobber en siviløkonom også med organisasjonsteori og foretaksstrategi.

Mange tenker nok aller først på behandling av regnskap når de tenker på sivil- eller bedriftsøkonomi, og det er ikke uten grunn ettersom regnskap er svært viktige. Et regnskap inneholder de rådataene som danner grunnlaget og utgangspunktet for det man tenker på som bedriftsøkonomi. Videre kan en bedriftsøkonom skaffe seg ytterligere informasjon om bedriftens økonomiske stilling ved å foreta ulike typer lønnsomhets- og regnskapsanalyser. Når det kommer til økonomistyring innen i bedriften er det internregnskap som gjelder, mens for rapportering til staten gjennom skatteetaten handler det om finansregnskap.

Bedriftsøkonomi må ikke forveksles med samfunnsøkonomi, som handler om hvordan man skal forvalte samfunnets begrensede ressurser på best måte, og hvordan økonomisk virksomhet og politikk påvirker samfunnet. Bedriftsøkonomi er rettet inn mot organisasjonen selv, og handler om hvordan en bedrift kan fungere best mulig i forhold til sine ressurser og mål, og det kan også kalles økonomistyring eller administrert økonomi. En solid bedriftsøkonomi er svært viktig for at et selskap eller en organisasjon skal fungere godt, og for mange som studerer dette som fag er det et springbrett mot lederstillinger innen organisasjonsstyring, finans og lignende.