Playmogul.no

Pengenes historie

Pengenes historie

Penger har en lang og spennende historie. Den strekker seg tusenvis av år tilbake, til da vi begynte å handle med hverandre. Siden menneskets historie begynte har vi vært avhengige av å bytte varer med hverandre. Kanskje bytte bær mot fisk eller kjøtt, eller kanskje vi hadde lyst på noen pene skjell i bytte mot noe vi ikke hadde bruk for lenger. Men å bruke varebytte som økonomi er ingen sikker måte å stadfeste verdier på. Det krever en viss etterspørsel etter varen, og den har kun verdi etter hvor mye vi er villig til å gi for den.

Mynter som målbar valuta

1200px-Yuan_dynasty_banknote_with_its_printing_plate_1287Derfor forsøkte vi å bruke noe som kunne gi litt mer stabilitet i verdimålingen. Å bruke gull som verdi oppsto allerede i Egypt for over 5000 år siden. De brukte gullstykker som vektenhet for å måle verdien av varene. De første pengene i vår moderne forståelse har vi funnet i dagens Tyrkia fra rundt 650 f.Kr. Myntene besto av en legering av gull og sølv, og hadde merker risset inn på myntene. Ved å merke myntene kunne man stole på at de hadde en målbar verdi, selv om man brukte en annen legering av lavere verdi enn gull. Romerriket produserte gullmynter som var basert på metallets verdi. De var i omløp og ble brukt som en standardverdi siden gull var det edleste metallet. Det systemet levde leger enn Romerriket. Det de ikke visste på den tiden var at gullpriser forandrer seg, og dermed ikke kan brukes som en konstant. Ved overflod av metall i omløp vil verdien synke.

Fiat-penger fra banken

De fleste penger i omløp idag er såkalte fiat-penger. Det er penger som ikke er basert på en underliggende verdi, slik som gull, olje eller andre verdier. De har kun den verdien som er bestemt av den som har produsert dem, så banken har ikke dekning til å kunne løse ut verdier for dem. Ordet ”fiat” er latinsk og betyr ”la det skje”. De heter det siden utstedelsen av pengene skal stimulere markedet og kjøpekraften. Men med for mange penger blir i omløp blir det inflasjon. Europa har vært mye preget av dette den siste tiden, og også Norge har merket dette på Krone-verdien. Siden verden er i forandring når det gjelder fornybar energi og olje-prisene synker får vi håpe at norsk økonomi er på vei tilbake snart. Penger er en usikker valuta, men verdiene våre måles i penger. Derfor er det, og også vil det alltid være, oppganger og nedganger i økonomien.